Bắt đầu vào lúc nửa đêm ngày 5-3 (rạng sáng ngày 6-3) bà con nhé! Chuẩn bị sẵn đồ nghề nào!

  • Thời gian bán vé: từ 23h ngày 5-3 (tài khoản Big), và từ 23h ngày 6-3 (đại trà)
  • Thời gian bay: từ nửa cuối năm 2016 đến năm 2017 
  • Vé từ 0 đồng, áp dụng toàn mạng bay ASEAN