Hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 7 chỗ
Giá thuê trong ngày: 1.200.000 đ/8h
Phụ trội ngoài giờ: 120.000 đ/h
Phụ trội quá 100 km: 7.000 đ/km