xe_du_l7882ch_45_ch7894_hyundai_aero_space

Hiệu: HUYNDAI
Kiểu xe: 50 chỗ
Giá thuê trong ngày: 3.700.000 đ/8h
Phụ trội ngoài giờ: 300.000 đ/h
Phụ trội quá 100 km: 20.000 đ/km