qvw1417153843

Hiệu: FORD
Kiểu xe: 16 chỗ
Giá thuê trong ngày: 1.400.000 đ/8h
Phụ trội ngoài giờ: 150.000 đ/h
Phụ trội quá 100 km: 8.000 đ/km